STRONA GŁÓWNA

MISJA PORADNI

 

Poradnia chce wspierać dzieci i młodzież w ich dążeniu do samorealizacji, przejawianiu postaw twórczych, w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktach i problemach osobistych. Chce też rozpoznawać i pomagać przezwyciężać trudności edukacyjne, wychowawcze i emocjonalne.